Kestävä kehitys

Koulutuskokonaisuudessa herätetään miettimään tapoja ottaa kestävän kehityksen tavoitteet osaksi opetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Maan ystävät, Suomen YK-liitto ja WWF Suomi.