Kestävän kehityksen tavoitteet opetuksessa

Mitä ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja miten ne liittyvät perusopetuksen opetussuunnitelmaan?