Maailmankansalaisen taidot

Pystyäkseen toimimaan globalisoituvassa maailmassa lapset ja nuoret tarvitsevat monenlaisia taitoja.

Maailmankansalaisen taidot rakentuvat tiedoista, arvoista, asenteista, taidoista sekä ennen kaikkea halusta toimia globaalissa maailmassa vastuullisesti ja muuttaa sitä oikeudenmukaisemmaksi.

Tulevaisuuden taitoja

Peruskoulun opetussuunnitelma korostaa laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissa korostetaan esimerkiksi monilukutaitoa, arjen taitoja, ajattelua ja oppimaan oppimista sekä oppilaan osallisuutta, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Muun muassa nämä kaikki ovat maailmankansalaisen taitoja.
 
Maailmankansalaisen taitoja ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu, erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen sekä epävarmuuden sietäminen. Monilukutaito puolestaan on paljon laajempi käsite kuin lukutaito. Se tarkoittaa, että pystymme tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia viestejä eri kanavista, sillä suuri osa viesteistä on muuta kuin tekstiä: kuvia, videoita, taidetta, meemejä ja muita ilmiöitä. Monilukutaito auttaa poimimaan tietotulvasta olennaisen ja tekemään monimutkaisesta ja sirpaleisesta maailmasta ymmärrettävämmän.

Opettaja oppilaiden tukena

Uuden opetussuunnitelman seitsemäs laaja-alainen osaamistavoite edellyttää, että vaikuttamisen ja osallistumisen taitoja harjoitellaan koulussa. Näin luodaan edellytykset kiinnostukselle yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Kokemusten kautta opitaan vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta, ja siksi on tärkeää, että taitoja pääsee harjoittelemaan juuri turvallisessa kouluympäristössä.
 
Kasvattajina meillä on tärkeä rooli näiden taitojen hankkimisen tukijana. Voimme antaa tietoa esimerkiksi nuorten vaikuttamismahdollisuuksista ja vastuullisesta kuluttamisesta sekä esitellä menetelmiä näiden taitojen vahvistamiseen.
 
Opettaja voi tukea oppilaita hahmottamaan omia vaikuttamismahdollisuuksiaan lähiympäristössä ja kansainvälisellä tasolla. Koulukin toimii osana yhteiskuntaa, joten oppilaat voivat esimerkiksi ottaa selvää koulun hankintakäytännöistä ja miten niissä noudatetaan eettisiä periaatteita.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Nuorten akatemia, Taksvärkki ry ja WWF Suomi