Otetaan oppilaat aidosti mukaan koulutyöhön

Kun oppilaat osallistetaan koulutyöhön, he tuntevat tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa asioihin. Osallistaminen lisää oppilaiden sitoutumista, tuo innostusta ja saa ottamaan vastuuta oppimisesta.
Kun oppilaat osallistetaan koulutyöhön, he tuntevat tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa asioihin. Osallistaminen lisää oppilaiden sitoutumista, tuo innostusta ja saa ottamaan vastuuta oppimisesta.

Video on osa Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeen materiaaleja. Lue lisää: koulumaailmaamuuttamaan.fi