Otetaan oppilaat aidosti mukaan koulutyöhön

Kun oppilaat osallistetaan koulutyöhön, he tuntevat tulevansa kuulluiksi ja voivansa vaikuttaa asioihin. Osallistaminen lisää oppilaiden sitoutumista, tuo innostusta ja saa ottamaan vastuuta oppimisesta.