Lailliset huomautukset

Tälle sivulle on koottu lakiin liittyviä, koulumaailmaamuuttamaan.fi-sivustoa ja Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta koskevia huomautuksia.

Linkitykset

Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen sivuille voi tehdä linkityksiä muilta verkkosivuilta ilman erillistä lupaa. Sisältöämme ei kuitenkaan saa sijoittaa toiseen sivustoon niin sanottujen kehysten (frames) sisään, ellei tästä ole tehty sopimusta hankkeen projektipäällikön kanssa.

Lainaaminen ja uudelleenjulkaiseminen

Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen verkkosivun tekstejä voi lainata normaalin sitaattioikeuden mukaisesti. Uudellenjulkaisemisesta pitää neuvotella projektipäällikön kanssa. Katso yhteystiedot.