Hållbar utveckling i skolan

Målet med FN:s globala mål för hållbar utveckling är att göra världen till en plats där alla har lika rätt till ett gott liv.

De globala målen för hållbar utveckling trädde i kraft 2016 och också Finland har förbundit sig till att genomföra dem. De sjutton målen kan delas in i tre kategorier: att minska fattigdomen, att öka jämlikheten och jämställdheten samt att rädda vår planet.

De globala målen kan bara uppnås om vi vet vad som krävs av oss och vi om alla är motiverade att jobba för dem. Utbildningspaketet Hållbar utveckling hjälper dig att konkretisera hållbar utveckling i undervisningen, i skolans verksamhetskultur och som en del av den globala omvärlden.

Hållbar utveckling är inte något skilt ämne i skolan. Hållbar utveckling borde synas i alla skolans inköp, i maten, i skötseln av skolbyggnaden, i alla läroämnen och i verksamheten utåt.

Det behövs verksamhet på alla nivåer och i alla olika ämnen. Hållbar utveckling är inte bara något för timmarna i geografi och biologi. Det här undervisningsmaterialet kan inkluderas i undervisningen i alla ämnen. Ämnesläraren är expert inom sitt fack och det bästa sättet att inkludera hållbar utveckling i sin undervisning är att bekanta sig med de globala målen och själv hitta kopplingen till sitt ämne.

Principerna om hållbar utveckling i läroplanen

De globala målen syns tydligt i värdegrunden för den nya läroplanen. I den grundläggande utbildningen ska man genast från första året hjälpa eleverna att omfatta en hållbar livsstil.

Enligt läroplanen ska vi diskutera konflikten mellan våra konsumtions- och produktionsvanor och en hållbar framtid. Vi ska söka och tillsammans förverkliga långsiktiga lösningar som ändrar vårt levnadssätt. Det är vårt mål att hjälpa eleverna förstå samhälleliga strukturer och lösningar som påverkar utvecklingen, och sedan påverka dessa. Ett av den grundläggande undervisningens syften är att öppna perspektiv på ett globalt ansvar som sträcker sig över generationer.

Utbildningspaketet har planerats av: Föreningen för etisk handel Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Jordens vänner rf., Finlands FN-förbund, WWF Finland