Mångfald och likabehandling

Mångfalden bland skolans personal, eleverna och deras familjer är något som vi inte kan blunda för i undervisningen.

Utbildningspaketet Mångfald och likabehandling fokuserar på fördomar och stereotyper, normkritiskt tänkande och genusmedvetenhet, rasism och att ingripa i den, om pluralism när det gäller åskådningar och om dialog.

Skolan existerar i den här världen och dess mål är att göra eleverna till aktiva medborgare som klarar sig i en global omgivning, som känner igen maktkonstellationer, normer, fördomar och som förstår vikten av likabehandling. Det väsentliga är att vi närmar oss mångfald fördomsfritt och samtidigt känner igen våra egna fördomar, normer och maktpositioner. Målet är likabehandling, inte tolerans.

Rasism och diskriminering

Rasistiskt och fientligt tal och beteende har blivit allt mer tillåtet i dagens samhälle, men en kultur av hur man ingriper i dessa har inte vuxit fram i samma takt. Att ingripa i rasism är särskilt viktigt i skolan eftersom en stor del av den rasism och diskriminering som ungdomar upplevet sker där.

Vi måste signalera att man kan tala om sina erfarenheter av rasism, hatretorik och trakasserier och att vi förhåller oss allvarligt till dem. Vi måste dessutom öka kunskapen om och respekten för mångfald, och blir modigare att ingripa.

Könsidentitet och sexuell läggning

En mångfald av könsidentiteter och sexuella läggningar finns närvarande också i skolan. Vare sig det gäller en ung transperson, en rektor som är transvestit eller en regnbågsfamilj ska var och en ha rätt att vara sig själv, bli sedd och jämlikt bemött. Enligt vår nya lagstiftning är skolorna skyldiga att skriva likabehandlings- och jämlikhetsplaner.

Enbart planer räcker emellertid inte långt utan det bästa sättet att bearbeta attityder är genom att öka kunskapen och göra mångfalden av könsidentiteter och sexuella läggningar till ett vardagligt tema. Genom att öka det normkritiska tänkandet kan vi förebygga mobbning och främja en verklig respekt för mångfalden.

Olika världssyner

Vardagen i skolan är mångkulturell och under läsårets lopp firas många olika religioners högtider.  Förmågan att förstå olika religioner och åskådningar och kunna diskutera dem blir allt viktigare i den dagliga interaktionen.

Det är viktigt att våra elever får bekanta sig med olika religiösa och andra traditioner och att vi uppmuntrar en mångsidig förmåga att förstå religioner och åskådningar. Vi kan bland annat främja jämlikhet mellan åskådningar genom att öva diskussionsfärdigheter och genom att aktivt fästa uppmärksamhet vid stereotyper som upprepas i medierna.

Utbildningspaketet har planerats av: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, Institutet för Fredsfostran rf, Seta, Finska missionssällskapet, Finlands Röda Kors