Om webbplatsen

Projektet Skolan förändrar världen (2016-2017) erbjuder lärare stöd för global fostran enligt den nya läroplanen.

Webbmaterialet erbjuder fördjupad kunskap, tips, pedagogiska medel och färdiga mallar.

Temat för detta material, som har producerats av finländska civilsamhällesorganisationer, är fred, kriser och konflikter, hållbar utveckling, världsmedborgarens färdigheter och globalt ansvar, de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter, mångfald och jämlikhet samt att stärka kulturen för global fostran i skolan.

I inledningen hittar du mer information om global fostran och exempel på hur materialet kan utnyttjas i många olika slag av lärande.

Experter på global fostran

Experter från de här organisationerna deltog i planeringen och genomförandet av utbildningarna: Amnesty International, föreningen för etisk handel Eettisen kaupan puolesta, Förbundet för mänskliga rättigheter, Interpedia, Kultur- och religionsforumet Fokus, Världsskolan, Jordens vänner, De ungas akademi, nätverket Lärare utan gränser, Utvecklingscentralen Lärorik, Rädda barnen, Plan Finland, Institutet för fredsfostran, Fredsskolan, Seta, Finska missionssällskapet, Finlands flyktinghjälp, Finlands Röda Kors, Finlands fredsförbund, Unicef Finland, Finlands FN-förbund, Sällskapet för Miljöfostran i Finland, Dagsverke och WWF Finland.

Projektet Skolan förändrar världen (2016-2017) samordnades av Fingo och finansierades med utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete.