De mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter

Utbildningspaketet erbjuder olika sätt att behandla de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter i skolan.