Testa din kunskap

Vad vet du om de mänskliga rättigheterna?
  1. Vad är de mänskliga rättigheterna?

  2. Vilken av de följande är en mänsklig rättighet?

  3. Hur garanteras de mänskliga rättigheterna i Finland?

  4. Vilka principer hör till konventionen om barnets rättigheter?

  5. Vilket land har inte ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter?