Fred, konflikter och kriser

Utbildningspaketet erbjuder verktyg för att behandla flyktingskap och andra konsekvenser av konflikter, bakomliggande orsaker och lösningar till konflikter och kriser, och fredsbyggande.