En flyktings resa

Med hjälp av metoder som bygger på egen medverkan och drama kan eleverna leva sig in i kris- och konfliktområdenas vardag. Övningen En flyktings resa åskådliggör en ung flyktings resa till Finland.

Genom att leva sig in i en annans ställning kan eleverna utveckla sin förmåga att känna empati och förstå andra. Meningen är att man inte bara att lever sig in i kris- och konfliktområdenas vardag utan också diskuterar olika lösningar och positiva alternativ för framtiden genom egen medverkan.