Hållbar utveckling

Utbildningspaketet inspirerar eleverna att fundera på olika sätt att göra de globala målen för hållbar utveckling till en del av undervisningen och hela skolkulturen.