Målen för hållbar utveckling i undervisningen

Vad är de globala målen för hållbar utveckling och vad har de att göra med läroplanen för den grundläggande utbildningen?