Testa din kunskap

Vet du vad målen för hållbar utveckling har att göra med undervisningen i skolan?
  1. I vilka ämnen tycker du att hållbar utveckling borde behandlas?