Olika sätt att utveckla skolkulturen

I global fostran ingår, förutom undervisning i kunskaper och färdigheter, även en utveckling av skolkulturen. Kulturförändringen kan vara temat för en enskild kurs, men utvecklingsarbetet kan också utvidgas till att omfatta hela skolan, och ibland kan hela kommunen anta utmaningen.