Testa din kunskap

Vad vet du om verksamhetskulturen inom global fostran?
  1. Vad avses med verksamhetskulturen inom global fostran?

  2. Vem eller vilka ska utveckla verksamhetskulturen?

  3. När finns det skäl att utveckla verksamhetskulturen?