Mångfald och likabehandling

Utbildningspaketet ger färdighet att känna igen normer, maktstrukturer och praxis som placerar medlemmar i skolgemenskapen i olika ställning.