Mångfald hör till skolan

Mångfald hör till skolans vardag. Det är viktigt att vi behandlar mångfald så att vi känner igen våra egna fördomar, normer och maktpositioner. Med teflontestet kan vi studera vår egen inställning till diskriminering.