Testa din kunskap

Hur väl känner du till verkligheten i vår mångformiga värld?
  1. Är Finland ett föregångarland när det gäller sexuella och könsminoriteters likabehandling och jämställdhet?

  2. Vet du hur många procent av människorna i världen lever i länder där religionsfriheten begränsas med allvarliga följder?

  3. Utarbetandet av en likabehandlingsplan är...

  4. På vilket sätt kan likabehandling och respekt för mångfald främjas i skolorna?

  5. Hur förhåller du dig som lärare till att någon kallas homosexuell som ett öknamn eller till andra verbala förolämpningar?