Vad en världsmedborgare bör kunna

Utbildningspaketet ger eleverna verktyg för aktivt medborgarskap, påverkansarbete, debatt och ansvarsfull konsumtion.