Ge eleverna en verklig möjlighet att påverka skolarbetet

När eleverna får vara delaktiga i skolarbetet känner de att de blir hörda och att de kan påverka saker. Delaktighet ökar elevernas engagemang, gör dem mer entusiastiska och får dem att ta ansvar för inlärningen.