Testa din kunskap

Känner du en världsmedborgares färdigheter?
  1. Vilka av dessa är en världsmedborgares färdigheter?

  2. Kan värderingar påverkas?