Kontakt

Projektet Skolan förändrar världen (2016-2017) genomfördes av flera organisationer som på olika sätt arbetar med global fostran. Projektet samordnades av Fingo och fick finansiellt stöd ur utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete.

Ställ frågor om projektet och ge respons

Hannu Niemelä
projektchef
hannu.niemela@fingo.fi
+358 50 317 6744