Tietoa sivustosta

Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke (2016-2017) tarjoaa opettajille tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

Koulutusmateriaalit

Verkkomateriaalit syventävät osaamistasi sekä tarjoavat vinkkejä, pedagogisia välineitä ja valmiita malleja globaalikasvatuksen tueksi.

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden tuottamien materiaalien teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitysmoninaisuus ja yhdenvertaisuus, maailmankansalaisen taidotihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Johdannosta saat lisää tietoa globaalikasvatuksesta ja esimerkiksi materiaalin hyödyntämisestä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun.

Globaalikasvatuksen asiantuntijat

Koulutuksia ja koulutusmateriaaleja olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa globaalikasvatuksen asiantuntijat seuraavista järjestöistä: Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeusliitto, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry ja WWF Suomi.

Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta (2016-2017) koordinoi Fingo ja hanketta tuettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

Tapahtumat ja koulutus

Globaalikasvatuksen tapahtumakalenterista löydät parhaat globaalikasvatukseen liittyvät menovinkit olit sitten opettaja, kasvattaja tai kansalaisjärjestössä toimiva globaalikasvatustoimija.