Tietoa sivustosta

Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke tarjoaa opettajille tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.

Verkkomateriaalit syventävät osaamistasi sekä tarjoavat vinkkejä, pedagogisia välineitä ja valmiita malleja

Kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusasiantuntijoiden tuottamien materiaalien teemoina ovat rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitysmoninaisuus ja yhdenvertaisuus, maailmankansalaisen taidotihmisoikeudet ja lapsen oikeudet sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Johdannosta saat lisää tietoa globaalikasvatuksesta ja esimerkiksi materiaalin hyödyntämisestä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun.

Maksutonta koulutusta

Verkkomateriaalin lisäksi tarjoamme maksutonta täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille.

Tarjoamme koulutuksia kuudesta globaalikasvatusasiantuntijoiden suunnittelemasta koulutuskokonaisuudesta, joiden teemat yhdistävät globaalikasvatuksen ja opetussuunnitelman eri osa-alueita. Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu opetussuunnitelmien arvoperusta, laaja-alaiset osaamistavoitteet ja oppiainekohtaisia erityispiirteitä huomioiden.

Tutustu globaalikasvatus-sivuston koulutuskalenteriin tai tilaa räätälöity koulutus.

Globaalikasvatuksen asiantuntijat

Koulutuksia ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa globaalikasvatuksen asiantuntijat seuraavista järjestöistä: Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeusliitto, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi Säätiö, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry ja WWF Suomi.

Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta koordinoi Kepa ja hanketta tuetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.