Koulu maailmaa muuttamaan koulutukset

.

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke järjestää maksutonta täydennyskoulutusta opettajille.

Johdanto

Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten olemme kytköksissä maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja miten voimme teoillamme edistää oikeudenmukaisuutta.

Rauha, konfliktit ja kriisit

Välineitä käsitellä pakolaisuutta ja konfliktien muita seurauksia, konfliktien tai kriisien syitä ja ratkaisuja sekä rauhan rakentamista.

Maailmankansalaisen taidot

Keinoja tukea oppilaiden aktiivista kansalaisuutta, vaikuttamistaitoja, mielipiteen ilmaisua sekä vastuullista kuluttajuutta.

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Valmiuksia tunnistaa normeja, valtarakenteita ja toimintatapoja, jotka asettavat kouluyhteisön jäsenet eriarvoiseen asemaan.

Kestävä kehitys

Tapoja ottaa kestävän kehityksen tavoitteet osaksi opetusta ja koulun toimintakulttuuria.

Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet

Menetelmiä ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien käsittelyyn koulussa.

Koulun toimintakulttuuri

Vinkkejä maailman muuttamiseen ottamalla globaalikasvatus koko koulun yhteiseksi asiaksi.
Globaalikasvatus-logo

Globaalikasvatus.fi

Globaalikasvatus.fi-sivu kokoaa yhteen järjestöjen vinkit opetukseen.