Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia tunnistaa normeja, valtarakenteita ja toimintatapoja, jotka asettavat kouluyhteisön jäsenet eriarvoiseen asemaan.