Inledning

Global fostran ökar förståelsen för hur vi är kopplade till frågor som gäller hela världen och hur vi genom våra handlingar kan öka rättvisan i världen.

Fred, konflikter och kriser

Utbildningspaketet erbjuder verktyg för att behandla flyktingskap och andra konsekvenser av konflikter, bakomliggande orsaker och lösningar till konflikter och kriser, och fredsbyggande.

Vad en världsmedborgare bör kunna

Utbildningspaketet ger eleverna verktyg för aktivt medborgarskap, påverkansarbete, debatt och ansvarsfull konsumtion.

Mångfald och likabehandling

Utbildningspaketet ger färdighet att känna igen normer, maktstrukturer och praxis som placerar medlemmar i skolgemenskapen i olika ställning.

Hållbar utveckling

Utbildningspaketet inspirerar eleverna att fundera på olika sätt att göra de globala målen för hållbar utveckling till en del av undervisningen och hela skolkulturen.

De mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter

Utbildningspaketet erbjuder olika sätt att behandla de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter i skolan.

Skolkulturen

Tips på hur ni kan rädda världen genom att göra global fostran till något som gäller hela skolan.
Globaalikasvatus-logo

Globaalikasvatus.fi